Περιγραφή

Η νέα ιστοσελίδα του Συλλόγου αποτελεί  μέσο ενημέρωσης , επικοινωνίας και δράσεων μεταξύ όλων των συναδέλφων Αποφοίτων και Φοιτητών Γεωπληροφορικής Και Τοπογραφίας ανά την επικράτεια.  

Η Φιλοξενία (hosting) της ιστοσελίδας είναι δωρεά του Συναδέλφου Νικόλαου Τόπη .

Σκοποί του Συλλόγου

1. Η ενημέρωση των Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας για θέματα,που άπτονται το επιστημονικό τους αντικείμενο.

2. Η επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική εξέλιξη των μελών του, η βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης καθώς και η εξειδίκευση και επιμόρφωση αυτών.

3. Η συμβολή στην ανάπτυξη της επιστήμης της Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας και στην προαγωγή της έρευνας γι' αυτήν.

4. Η ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών, η προώθηση της συνεργασίας τους με άλλους συλλόγους, παρεμφερείς ή μη, για την προώθηση των στόχων του συλλόγου.

5. Η συμβολή στην διαδικασία αναβάθμισης των σπουδών των Τ.Ε.Ι και ειδικότερα του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας αλλά και του επιπέδου της παρεχόμενης παιδείας γενικότερα.

6. Η ανύψωση του επιστημονικού και πολιτιστικού επιπέδου Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, η συμμετοχή τους στην ανταλλαγή και προώθηση επιστημονικών πληροφοριών και η διάδοση των επιτευγμάτων της Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας.

7. Η προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος και του Συντάγματος από κάθεεναντίον του επιβουλή και η διεύρυνση των δημοκρατικών ελευθεριών.

8. Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αυτονομίας του ατόμου.

 
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Π.Σ.Π.Μ.Γ.Τ.