Εκτύπωση

Εισαγωγικό σημείωμα

Στην παρούσα καρτέλα των ορκωμοσιών του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ,παρουσιάζεται οπτικό υλικό (φωτογραφίες) απο τις ορκωμοσίες αποφοίτων συναδέλφων ανα Ημερομηνία. Είναι μια προσπάθεια συλλογής από το αρχείο όλων των απόφοιτων συναδέλφων σταδιακά.

Στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Αποφοίτησης, όπου είναι το βιβλίο (Εικ. 1) στο οποίο συμπληρώνει ο φοιτητής μετά την ορκωμοσία του και την παραλαβή του πτυχίου του το ονοματεπώνυμο  και την υπογραφή του, ανέρχονται μέχρι και σήμερα 977 απόφοιτοι Συνάδελφοι Μηχανικοί Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής απ' όλη την Ελλάδα και Κύπρο.

Βιβλίο Πιστοποιητικών Αποφοίτησης

 Βιβλίο Πιστοποιητικών Αποφοίτησης (Εικ. 1)

  

 Ο τύπος του πτυχίου που παραλαμβάνει ο απόφοιτος συνάδελφος κατα την ορκομωσία του (Εικ. 2) 

 Πτυχία

 Πτυχία (Εικ. 2) 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο του όρκου από ΕΔΩ 

 

 Φωτογραφικό Υλικό Ανά Έτος Ορκωμοσίας

--> ΕΤΟΣ 2004

--> ΕΤΟΣ 2005

--> ΕΤΟΣ 2006

--> ΕΤΟΣ 2007

--> ΕΤΟΣ 2009

--> ΕΤΟΣ 2010

--> ΕΤΟΣ 2011

--> ΕΤΟΣ 2012

--> ΕΤΟΣ 2013

--> ΕΤΟΣ 2014

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Π.Σ.Π.Μ.Γ.Τ.