ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Εκτύπωση

Εισαγωγικό Σημείωμα

Στην καρτέλα ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ παρουσιάζονται τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Courses στο Εξωτερικό όπου Συνάδελφοι Γεωπληροφορικής Και Τοπογραφίας γίνανε δεκτοί παρακολουθούνε ή αποφοιτήσανε με επιτυχία από τις παρακάτω συγκεκριμένες σχολές. (Σε περίπτωση που υπάρχει Συνάδελφος όπου έχει μπει σε κάποιο άλλο τμήμα εκτός απο τα παρακάτω ας μας ενημερώσει) 

Master of Science Geomatics

 

 Delft University of Technology in Holland

 

Αντικείμενο Προγράμματος:

Geomatics – for the built environment:

Geomatics is a relatively new science concerned with the analysis, acquisition, management, and visualisation of geographic data with the aim of gaining knowledge and better understanding of the built and natural environments. It is also a broad-based and interdisciplinary field of study. Geomatics remote sensing techniques give us the ability to measure and observe our environment and especially the features that are beyond the capability of the human eye. Geomatics data management and analysis techniques allow us to turn these measurements into useful information and knowledge with which we can identify patterns, track feature behaviour over time and predict the future state. To do this, Geomatics combines knowledge of Mathematics, Computer Science, Geodesy, and 3D modelling. The field of Geomatics can be applied to a wide range of (research) fields such as Hydrology, Crisis Management, Serious Gaming and Simulation, Urban Planning, and Land Administration.

What you will learn:

The Master’s programme in Geomatics provides you with the necessary knowledge and expertise to develop better solutions for solving real-world problems in an innovative way. You will become an expert in solving a myriad of challenges in the industrial, governmental, and research sectors related to the use and production of geospatial information. You will become proficient in quickly analysing the needed geospatial information, performing the required processing and analysis steps, and producing an appealing visualisation/presentation of your solutions.

 

Official Site

  


 

Master in Special Educational Needs

 

 Liverpool John Moores University in England

 

Αντικείμενο Προγράμματος:

This is a programme of advanced professional development for educational professionals. Our aim is to equip you with the necessary critical abilities, research and organisational skills to engage with the demands of working as a professional in the education sector. Our intention is that you will enjoy the programme and that your learning will ultimately have considerable impact on the quality of professional practice in education. We would hope that your career will play an important role in the development of education in Greece.

 

Official Site

 


  

Master of Science Geodesy and Geoinformation Science

 

 Berlin University of Technology in Germany

School VI Planning - Building - Environment

 

 

Αντικείμενο Προγράμματος:

In the applied geosciences, the spectrum of challenges in terms of sustainable geo-resource management ranges from the exploration, evaluation and use of space, both above and below ground, to materials research and environmental research. In the fields of geodesy and geo-computer sciences, the latest satellite-assisted analytical methods are employed in earth system research and planetary sciences research, in precision navigation and geopositioning, as well as in the creation of coordinate reference systems for geographic information systems (GIS).

The School’s syllabus is currently being adapted to the Bachelor/Master degree program. The School has utilized the reform procedure to broaden it focus on the one hand, while developing new, independent Masters programs on the other. One example of this is our Masters in Urban Design, Geodesy and Geoinformation Sciences and Urban Ecology Sciences, the only one of its kind in Germany. The growing proportion of lectures given in the English language and possibility of obtaining a joint degree is helping to drive the internationalization of our teaching approach.

School VI has firmly established itself as a provider of continuing university education. It offers instruction in the fields of historic monument restoration, stage design, real estate management and urban management.

 

 

 Official Site

  


  

Master of Science Geomatics in Photogrammetry and Geoinformatics

 

 Stuttgart University of Technology in Germany

 

Αντικείμενο Προγράμματος:

a course of study consisting of 18 months intensive studies and research in the fields of photogrammetry, geoinformatics and remote sensing. It is tripartite in two semester consisting of lectures, practices and examinations and a third semester of 6 month's full-time research work presented in a master thesis. Course language is English.

Are you a candidate?

 • You are an academic, graduated in a domain, where knowledge about geoinformation and remote sensing is relevant.
 • You want to get a deeper understanding of state-of-the-art technologies and methods related to geoinformatics and remote sensing as well as information about current R & D fields.
 • You have already some work experience and realized that knowledge in the field of geoinformatics helps you to achieve your goals.
 • You want to update your already existing knowledge in the field of GIS, Photogrammetry and Remote Sensing.
 • You would like to renew or extent your knowledge in an intercultural surrounding with students coming from all over the world.

 

After Graduation / Career Perspectives

You are prepared for the work as a decision maker or chief engineer of information and land management projects, national authorities for photogrammetry, cartography, land consolidation, cadastre, forestry, agriculture, rural and urban planning or environmental monitoring and every other application field of geoinformatics, photogrammetry and remote sensing

 

 Official Site

 


  

Master in Geographical Information Systems (GIS)

 

 University of Leeds  in England

School Of Geography – Faculty of Environment

 

Αντικείμενο Προγράμματος:

The course focuses on scientific, technical and computational aspects of Geographical Information Systems (GIS) and Geographical Information Science (GIScience) with particular reference to the socio-economic and environmental sciences. It offers opportunities for fieldwork, industrial work-placements and research projects in co-operation with outside bodies and in certain cases, the chance to study abroad under EU and WUN exchange programmes. It provides a source of highly qualified and motivated students for employers in the GIS/GIScience sector, for whom such skills are in high demand.

Core modules provide an introduction to GIS, a rapidly evolving area within business, health, planning and retail environments. You will study theories and concepts underpinning GIS are explore topics including spatial data models, data capture, spatial analysis and modelling are explored. You will be introduced to various database packages and GIS systems that are very useful for those wishing to undertake social and environmental science research as well as those who want to have an understanding of the application of geotechnology as practitioners. Practical classes allow you to have hands-on experience with a range of systems including Microsoft Access, Web-based Interface to Census Interaction Data (WICID) and other web-based data sources such as CASWEB, UKBORDERS and NOMISWEB

 

Official Site

  


   

Master in Transport and Geoinformation Technology

 

 University of Royal Institute  KTH Stockholm   in Sweden

The Built Environment

 

Αντικείμενο Προγράμματος:

This program combines two closely related aspects of the built environment: transport systems and geoinformation technologies. In transport systems, we focus on analyzing the movement of people and goods through space, and on planning, designing, constructing, and operating the systems that accommodate these flows. Geoinformation technology deals with acquisition, analysis, storage, visualisation and utilization of geospatial data using information technology.

In both cases, we combine a systems-based approach to solving social problems using advanced tools with a broad awareness of societal needs and the need for achieving sustainability.

 

 

Official Site

 

 


   

Master in Geographical Information Systems (GIS)

 

 University of Lund  in Sweden

 

Αντικείμενο Προγράμματος:

 

Lund University GIS Centre, Sweden, offers a Master's program in Geographical Information Systems (GIS) *. The program:

 • will lead to a Degree of Master in Geographical Information Systems from Lund University;
 • is fully Internet-based - distance learning - except presentation and defence of the final thesis;
 • is flexible in terms of study tempo and learning methods;
 • will take 2 years to complete for a full-time student

To take part in the program, you need:

 • a minimum of a Bachelor's degree (at least 3 years university studies, in any discipline)
 • access to a computer (at least 10 hours a week) - see section "Technical Prerequisite"
 • any sort of Internet connection (at least 1 hour a week)

* Note: The program is equivalent to a degree of Master in Sweden. It is the responsibility of international students to verify if the program is also recognized as a degree of Master in their country of origin.

 

The program is a collaboration with the E-GIS project of the European Commission's Leonardo da Vinci program.

 

 Official Site

  


  

Master in Geographical Information Management and Applications

 

 University of Utrecht  in Holland (4 partnerships universities)

 

Αντικείμενο Προγράμματος:

Four leading research institutes in the Netherlands (UT/ITC Enschede, TU Delft, Utrecht University and Wageningen UR) have joined forces to offer you GIMA, a very complete master of science programme on Geoinformation technology, management and applications. The GIMA programme does not solely cover the advanced use of GIS, but also management styles and the management of geoinformation and spatial data infrastructures in organisations. Since the start of the GIMA programme in 2003, GIMA has become the largest master programme on GIS technology, application and management in the Netherlands and our community keeps growing.

 

 Official Site

 

  


  

Master's Programme in Landscape Analysis with Remote Sensing, GIS and Cartography

 

 University of Stockholm  in Sweden

 

Αντικείμενο Προγράμματος:

Landscape Analysis has traditionally been primarily a map-reading task. Today, maps and mapping are digital, as are many other types of geographical information. Geographic information systems (GIS) make efficient management of data possible, thus facilitating many different types of analysis and modelling. Landscape change, environmental monitoring and mapping, as well as environmental issues in general, feature significantly on the daily political agenda. This situation is further enhanced by international environmental agreements that demand the continuous reporting of the status of and changes in the environment. Consequently, graduates mastering skills in data acquisition methods and analysis, as well as in visualisation and mapping, are in high demand in both the public and private sectors. This Master’s programme develops students’ skills in several fields, such as remote sensing, GIS, methods for modelling, explorative data analysis and visualisation with a focus on landscape information.

The programme includes a number of compulsory courses: Applied Remote Sensing, GIS and Cartography for Landscape Analysis; Positioning, Map Projections and Digital Photogrammetry; Remote Sensing and Digital Image Processing; and Geographic Analysis and Visualisation in GIS.

The number of elective courses that students take is dependent on the period of time devoted to the master’s thesis.

 

 Official Site

  


 

Postgraduate Course in Water Resources and Environmental Managment

 

National Technical University o Athens

University Of Belgrade

Technical University of Civil Engineering Bucharest

University of Ljubljana

 

Αντικείμενο Προγράμματος:

The postgraduate course in Water Resources and Environmental Management is a flexible, distance learning programme based on e-learning. Lectures and tutorials are developed in English. Students can follow the entire postgraduate course or alternatively they can select specific course elements, such as Thematic Areas and/orModules according to their needs.

 

The full programme is organised as a pedagogic continuum and includes:

 • An introduction and common scientific background to the participants, organised under Thematic Area 1
 • The acquisition and use of concepts in urban water management in an integrative approach within a sustainable
  make-space-for-water management context, organised under Thematic Area 2
 • A thematic specialisation in the issues of catchment and environmental management by utilising hydro-informatics tools, including distributed hydrologic models, advanced optimisation and geostatistics underThematic Area 3
 • Issues of policy, legislation, decision-making and environmental assessment with an emphasis on the Water Framework Directive (WFD), as well as other advanced topics are provided under Thematic Area 4
 • research thesis

 

Official Site

  


 

New CertHE/Cert CE GISc

 

 Birkbeck University of London  in England

 

Αντικείμενο Προγράμματος:

This programme aims to:

 •  provide an exposure to those who wish to gain introductory theoretical knowledge and practical skills in the field of GISc with a focus on meeting the fast-changing educational and training needs of future professionals in the dynamically developing geo-information sector;
 • offer a foundation for those who wish to continue studying at Birkbeck for further degree(s) in GISc. To achieve this, the programme offers three taught modules and one practical independent project module. The taught modules consist of
 • lectures on theoretical and methodological aspects of GIS, and
 • practical hands-on exercises in which students apply the theoretical concepts they learned.

What will I be studying?

To obtain the Certificate of Higher Education (Cert HE), you must successfully complete modules worth 120 credit points. To obtain the Certificate of Continuing Education (Cert CE), you must successfully complete modules worth 60 credit points. You may also enrol on any of the modules on an individual basis.

The programme consists of the following four modules, each of which counts for 30 credit points:

 •  Module 1: Basic Principles of GIS
 • Module 2: Map Production and Spatial Data
 • Module 3: Basic GIS Analysis
 • Module 4: Independent GIS Project

Cert HE: complete modules 1–4.
Cert CE: complete any two of modules 1–3.

 

Official Site

  


 

Master Environmental Sciences

 

 University of Wageningen in England

 

Αντικείμενο Προγράμματος:

are you up to the challenge of finding innovative methods and sustainable solutions to the threats facing the environment? The Environmental Sciences Master programme at Wageningen University has its roots in the natural, technological and social sciences. Students will gain insight into the socio-economic causes and the characteristics of pollution and degradation of the natural environment, including the effects on human beings, the atmosphere, ecosystems and other organisms. This two-year programme is based on an interdisciplinary approach. Students learn to develop analytical tools and models, as well as technologies, socio-political arrangements and economic instruments to prevent and control environmental and sustainability issues.

 

Official Site

 

 


  

Master in Geography

 

 University of Montreal in Canada

 

ΑντικείμενοΠρογράμματος:

La géographie à l'Université de Montréal c'est aujourd'hui plus de 60 ans d'expérience; un département où la recherche et l'enseignement se situent à la jonction des sciences humaines et naturelles et se conjuguent sous le thème de l'environnement.

La géographie examine les relations entre l'homme et son milieu. Le Département de géographie de l'Université de Montréal vise à promouvoir la géographie comme une science privilégiée pour l'étude de l'environnement. En effet, la géographie, à la différence d'autres disciplines, intègre des éléments issus à la fois des sciences humaines et des sciences naturelles.

La mission du Département est d'amener l'étudiant à acquérir une formation polyvalente tant en géographie physique qu'humaine et à maîtriser les outils et méthodes géographiques. L'environnement constitue le domaine d'application et d'intégration des divers aspects de la géographie. Par ses programmes d'étude, le Département forme des géographes environnementalistes qui contribueront au développement de la société grâce à leur capacité à utiliser une approche géographique dans la résolution de problèmes.

 

 Official Site

 

 


 

Masters in Public Administration (MPA)
concentrated in Geographic Information Systems

 

 

Jacksonville State University in Alabama of United Stares of America

 

ΑντικείμενοΠρογράμματος:

 

 This certificate focuses on the systematic study of map-making and the application of mathematical, computer, and other techniques to the analysis of large amounts of geographic data and the science of mapping geographic information.The Department of Physical and Earth Sciences offers core courses and an area of concentration in geographical information systems (GIS) within the MPA degree program and supporting courses for the MA with a major in liberal studies. Please refer to the Liberal Studies and Public Administration sections of this Bulletin for application materials required, admission requirements, and program requirements these programs.A graduate certificate in geographical information systems is also available for non-degree students who wish to specialize in the area of geographical information systems. Upon satisfactorily completing the requirements of a graduate certificate (comprehensive examination not required for graduate certificate), an entry will be made on the student’s transcript. A student who completes the graduate certificate in geographical information systems may apply the 15 hours credit toward the MA with a major in liberal studies or the MPA with a concentration in geographical information systems. All course work for the MA and MPA degrees, including the geographical information systems course work, must be completed within six years.

 

 

Official Site

  


    

Geomatic engineering and planning

 

 

Eldgenossicshe Technische Hochschulle (ETH) in Zurich Swiss 

 

Αντικείμενο Προγράμματος:

 

Monitoring, Designing and Sustaining our Living Space

Geomatic engineers monitor the structures of our living and working space, and contribute to a better understanding of processes relevant to the earth’s environment. Their knowledge ranges from the geosciences to computer science to spatial planning.


Credits ECTS:
 90
Language of instruction:
 English/German


Structure:

Students of the three-semester Master’s degree programme can largely design their own curricula, whereby they deepen their knowledge in three of the six subject areas offered. Electives supplement this curriculum. A project and a 16-week Master’s thesis project provide the opportunity to approach a subject-specific topic in an applied or research-oriented manner. After obtaining the Master’s degree, graduates may acquire the Swiss federal license for cadastral surveyors. 

- Choice of three specialisations

- Electives, project work, Master’s thesis (16 weeks)


Specialisations:

Engineering Geodesy and Satellite Geodesy; Navigation and Geodynamics; Photogrammetry and Remote Sensing; Geoinformation Science and Cartography; Spatial Development; Environmental Planning

 

 

Official Site

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Π.Σ.Π.Μ.Γ.Τ.