ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑ

Εκτύπωση
Ημερομηνία δημοσίευσης

Εισαγωγικό Σημείωμα

Στην καρτέλα ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ παρουσιάζονται τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ελλάδος όπου Συνάδελφοι Γεωπληροφορικής Και Τοπογραφίας γίνανε δεκτοί παρακολουθήσανε και αποφοιτήσανε με επιτυχία από τις παρακάτω συγκεκριμένες σχολές. (Σε περίπτωση που υπάρχει Συνάδελφος όπου έχει μπει σε κάποιο άλλο τμήμα εκτός απο τα παρακάτω ας μας ενημερώσει)
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε έναν Οδηγό - Λίστα με τις Σχολές και τα Τμήματα όπου όσοι Συνάδελφοι Μηχανικοί Γεωπληροφορικής Και Τοπογραφίας ενδιαφέρονται μπορούνε να κάνουνε αίτηση για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Οδηγός - Λίστα

 1.ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ  ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Γεωλογίας και Περιβάλλοντος

ΤΕΙ Σερρών

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

 

Αντικείμενο Προγράμματος:

Αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» (ΠΜΣ-ΠΔΦΚ) είναι:
α) η μελέτη των αιτίων παραγωγής των φυσικών καταστροφικών φαινομένων, η εξέλιξη τους, οι επιπτώσεις τους, τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, καθώς και η διαχείρισή τους 
β) η λεπτομερής ανάλυση των προβλημάτων, που αναδύονται από την εκδήλωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και η εναρμόνιση της σύγχρονης ερευνητικής και τεχνολογικής γνώσης με την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων, με στόχο τη μείωση του κινδύνου από τις φυσικές καταστροφές. 

Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» (ΠΜΣ-ΠΔΦΚ) είναι η εξειδίκευση επιστημόνων-στελεχών υψηλού επιπέδου που θα καλύψει τις απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό ο υφιστάμενος κίνδυνος από φυσικές κυρίως καταστροφές. 
Είναι κοινή πεποίθηση ότι η γνώση, η ενημέρωση και η προετοιμασία των πολιτών και της κρατικής μηχανής σε καταστροφικά φαινόμενα, θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των συνεπειών, εφόσον υπάρξει κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό με ειδίκευση στη μελέτη, πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. 

Για περισσότερα εδώ

  


   

2.ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Γεωγραφίας

Κατεύθυνση 1: Διαχείριση Φυσικών Και Ανθρωπογενών Καταστροφών

Αντικείμενο Προγράμματος:

με αντικείμενα τους φυσικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις ερμηνείες τους, τις φυσικές διεργασίες που συνδέονται με τις καταστροφές, τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των καταστροφών, την έννοια και τις εκτιμήσεις τρωτότητας, τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη διαχείριση καταστροφών, τις πολιτικές πρόληψης και ετοιμότητας και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης.

Κατεύθυνση 2: Γεωπληροφορική

Αντικείμενο Προγράμματος:

με αντικείμενα τις τεχνολογίες γεωπληροφορικής και τις ειδικές εφαρμογές τους στην ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, τις χωρικές βάσεις δεδομένων, τις εξελιγμένες τεχνικές αξιοποίησης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και τηλεπισκόπησης, την προσομοίωση-μοντελοποίηση γεωγραφικών δεδομένων καθώς και τις τεχνικές χωρικής ανάλυσης.

Η κάθε κατεύθυνση είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη, αν και υπάρχει ένας αριθμός κοινών μαθημάτων. Τα μαθήματα γίνονται με την μορφή των διαλέξεων ή των σεμιναρίων, ενώ εκτός από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος υπάρχουν προσκεκλημένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών ικανών να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν γεωγραφικές παρεμβάσεις σε διάφορες κλίμακες στον αστικό και περιφερειακό χώρο, στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε στελεχικό δυναμικό δημόσιων, κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων, καθώς και στην ανάπτυξη της έρευνας και της πρωτότυπης παραγωγής γνώσης στους διάφορους τομείς της Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας και της Διαχείρισης του Χώρου.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μπορούν υπό προϋποθέσεις να συνεχίσουν για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ενώ σε κάθε περίπτωση έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ειδικευμένη εργασία στην Ελλάδα ή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντικείμενα που αφορούν τις κατευθύνσεις του ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στους τομείς των τριών κατευθύνσεων. Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ΠΜΣ αρμόδια όργανα είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, η Συντονιστική Επιτροπή και ο Διευθυντής.

Για περισσότερα εδώ

 


 

3.ΠΜΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Αγρονόμων Και Τοπογράφων Μηχανικών

 

Αντικείμενο Προγράμματος:

όπου οι σπουδές στρέφονται γύρω από το αντικείμενο της Γεωπληροφορικής με κατευθύνσεις που αφορούν στις Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας, στις Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρμογές, στην Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής σε Περιβάλλον Συστημάτων Γεωγραφικπών Πληροφοριών και στους Υδατικούς Πόρους.

Για περισσότερα εδώ

 


 

4.ΠΜΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης(Ξάνθη)

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική  Μηχανική Και Επιστήμη

Αντικείμενο Προγράμματος:

Αντικείμενο του προγράμματος αυτού είναι η οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών που αφορούν στην περιβαλλοντική μηχανική, τεχνολογία και επιστήμη. Σκοπός του είναι η εμβάθυνση στη διεπιστημονική γνώση και στην πρακτική της περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης και η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα (ειδικές κατευθύνσεις) του Π.Μ.Σ. Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με στόχο να κατανοήσουν και να επεκτείνουν τις κλασσικές έννοιες της ειδικότητάς τους και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους για την εφαρμογή τεχνολογιών προστασίας περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να στελεχώσουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στον κρατικό και ιδιωτικό τομέα, οι οποίες απαιτούν γνώσεις για την έρευνα και τη  διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

 

Για περισσότερα εδώ


 

5.ΠΜΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτηλίνη)

Τμήμα Γεωγραφίας

Κατεύθυνση 1: Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και το Σχεδιασμό του Χώρου 

Κατεύθυνση 2: Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων

Αντικείμενο Προγράμματος:

Στόχος του ΠΜΣ είναι να προσφέρει θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση των ζητημάτων του χώρου και των σύγχρονων προσεγγίσεων διαχείρισης τους με την αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών της Επιστήμης των Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Η Γεωπληροφορική αναπτύσσει και αξιοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής για τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση, μοντελοποίηση και οπτικοποίηση χωρικών και χωρο-χρονικών δεδομένων. Σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης, υποστηρίζει τη σύνθετη και διεπιστημονική ανάλυση ποικίλων φυσικών και κοινωνικών φαινομένων και ζητημάτων και τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση τους

Οι εφαρμογές της Γεωπληροφορικής αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων έρευνας και πρακτικών εφαρμογών όπως:

·      Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικής κληρονομιάς

·      Παγκόσμια κλιματική αλλαγή

·      Φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές

·      Διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων

·      Διαχείριση υδατικών πόρων

·      Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και βιοποικιλότητας

·      Μεταβολές χρήσεων και κάλυψης γης

·     Χωρο-κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμός, φτώχεια, μετανάστευση, εγκληματικότητα, μειονότητες, υγεία

·      Προστασία και διαχείριση παραδοσιακών συνόλων και πολιτιστικής κληρονομιάς

·      Μελέτες τοπίου

·      Βιώσιμη αστική και περιφερειακή ανάπτυξη

·      Περιφερειακός, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός

·      Αστική και περιφερειακή πολιτική

·      Ανάπτυξη και διαχείριση υπαίθρου

·      Καινοτομική και τεχνολογική ανάπτυξη

·      Τουριστική ανάπτυξη

·      Χωροθέτηση βιομηχανίας, εμπορίου, δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών

·      Δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών

·      Γεωπολιτικές σχέσεις, διασυνοριακές εντάσεις, διαχείριση κρίσεων

 Για περισσότερα εδώ


 

6.ΠΜΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ , ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Βιολογίας

Αντικείμενο Προγράμματος:

Το ΠΜΣ αφορά στη Διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας, σε σύνδεση με τους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών που θεσμοθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2742/1999. Σκοπός το ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος ώστε: α) να προάγεται η επιστημονική γνώση και συναφώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου, β) να δημιουργούνται στελέχη με γνώσεις και δυνατότητες ουσιαστικής παρέμβασης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σχετικά με την αειφορική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα χρήσεων γης, ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και προστασίας τοπίων, οικοτόπων και ειδών, γ) να αξιοποιούνται οι προστατευόμενες περιοχές για την ανάπτυξη αειφορικών μορφών τουρισμού και άλλων συμβατικών ανθρώπινων δραστηριοτήτων και δ) να εξασφαλίζονται κρίσιμες προϋποθέσεις περιφερειακής ανάπτυξης με όρους αειφορίας.

Για περισσότερα εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Π.Σ.Π.Μ.Γ.Τ.