ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (21/11/2013)

Η χαρτογραφική εταιρεία TERRAIN αναζητά τελειόφοιτο σπουδαστή του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας για Πρακτική Άσκηση.
Ο ασκούμενος θα πρέπει να έχει ως τόπο διαμονής την Αθήνα και να έχει καλές βασικές γνώσεις GIS.
Επιθυμητή η διάθεση για εργασία πεδίου.
Για πληροφορίες - βιογραφικά: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Π.Σ.Π.Μ.Γ.Τ.